Historik

På 1800-talet bodde änkan, dalkullan Stina Westersson på det som idag är Sofielund. Ägare av jorden var Sala Bergslag. 1881 byggde fru Westersson stugbyggnaden, idag huvudbyggnaden, på ofri grund och anlade parken med rundel och trädgårdsgång ner till vägen. Yngsta dottern Sophie, som var född 1863, har troligen fått ge namnet till stället.

Sala Bergslag sålde 1882 jorden till manufakturhandlaren Johan Petter Norrman i Sala. När änkan Westersson avled 1885 fick han även köpa byggnaderna av hennes barn för 75 kronor.

Missionsförsamlingen sökte efter ett lämpligt sommarhem i Salas omgivningar. Under 1920-talet hyrdes Engströms hage bredvid Sofielund där bl.a. ungdomssamlingar och söndagsskolfester hölls.

År 1930 bjöd familjen Eklund ut fastigheten Sofielund till försäljning. Den 26 april skrevs köpekontraktet på stadsägan nr 214 eller gruvfrälsejordslägenheten Sofielund om 1 hektar och 71,40 ar. Arealen har under senare år justerats något.

Till 75-årsjubileet 2005 utgavs en bok om Sofielund som finns till försäljning på Sofielund och i Missionskyrkan.
Text: Ann-Marie Olofsson

En mer omfattande text finns för nedladdning här.