Besöksmål för Kulturintresserade

Kyrkor i Sala kommun

Fläckebo kyrkas

äldsta delar är från 1400-talets senare hälft. Den ligger vackert på en höjd ovanför Fläcksjön. Dopfunten i sandsten tros härröra från 1100-talet.
Foto G Alsiö

Norrby kyrka

ligger strax öster om Sala. Även den är troligen byggd omkring 1300 men har vid flera tillfällen byggts ut och byggts om. Dopfunten är från medeltiden och kan vara från kyrkans ursprungliga delar.

Sala sockenkyrka

som ligger på norra sidan om järnvägen uppfördes omkring år 1300. I kyrkan finns takmålningar av Albertus Pictor.

Västerfärnebo kyrka

har medeltida ursprung men fick sin nuvarande exteriör vid om- och tillbyggnad 1767-1770. Krykan har en dopfunt från 1200-talet och altarskåpet, som pryder kyrkan, tillverkades ca 1500 i Antwerpen.

Kristina kyrka

ligger i centrala Sala. Kyrkan byggdes under stormaktstiden, 1635-1641. Kristina kyrka förstördes i den stora branden i Sala 1736 men återbyggdes och kunde återinvigas efter tre år. Två kyrkportar finns kvar från den ursprungliga kyrkan.


Muséer och konst

Augèlimuseet

är verkligen värt ett besök. Gå en guidad tur och få mer information om salasonen Ivan Augélis händelserika liv. Muséet har en stor samling av målningar och skisser av Ivan Augéli. Bilden till vänster visar några av hans verk. Intill några av verken finns en QR-kod med länk till informativa videos. Läs av QR-koden nedan och få ett smakprov. Även andra konstnärer, både svenska och internationella, är representerade på muséet.

Foton G Alsiö

Konstverk runtom i Sala stad

Salakonstnären Lennart H Lindberg finns representerad med två skulpturer. Dels utanför Mikaelsgården där ”Harpolekaren” finns och dels lekskulpturen ”Hästarna” på Åkraområdet.

Flera svenska konstnärer, som inte har sitt ursprung i Sala, finns representerade i stadens parker. I Stadsparken finns skulpturen ”Ungdom” av Carl Eldh.

det som brukar kallas Kärleksön i centrala Sala finns ett verk av smide av Acke Oldenburg, bilden till vänster.
Läs mer HÄR
Foto G Alsiö

Lilla Istanbul

En lite annorlunda kulturupplevelse är Lilla Istanbul i Annedal, som ligger knappt 3 km från Sofielund i Måns Ols-området. Promenerar du tar det 30-40 minuter på stigar runt Mellandammen och anslutande kanaler, med bil endast 6 min. Lilla Istanbul är öppet efter överenskommelse. Kontaktuppgifter och mer information hittar du på sajten Udda utflykter.