Besöksmål för Historieintresserade

Sala stad

Sala firar 400-årsjubielum i år (2024). Rutnätsstaden Sala grundades 1624 och stadsplanen ritades av en holländare, Johan Carels, enligt de då rådande idéerna om stadsplanering. Staden gavs fyra gator i öst–västlig riktning och tio i nord–sydlig. Kvarteren fick kvadratiska eller rektangulära former beroende på hur de låg i förhållande till torget. Läs mer om Sala stad och olika kulturvandringar HÄR
Bilden publicerad med tillstånd från Sala kommun

Sala Silvergruva

Sala Silvergruva, där brytning av silver och andra mineraler pågick från 1400-talet ända fram till 1962 med uppehåll 1908-1945. Här kan du göra en historisk vandring både under och ovan jord. Vill du inte ta dig ner i gruvan kan du få en uppfattning om djupet genom att titta ner i Drottning Christinas schakt, 155 m djup.


På området finns även en restaurang som har öppet för lunch och fika.

Läs mer om Sala Silvergruva och deras aktiviteter HÄR
Foto G Alsiö

Väsby Kungsgård

De äldsta delarna av den nuvarande Väsby Kungsgård är från 1500-talet. Det kan finnas ännu äldre delar norr om den befintliga byggnaden. Flera rum i Kungsgården har inretts med miljöer från 1700- och 1800-talen. På övervåningen finns ett museum där alla, oavsett intresse, hittar spännande och intressanta föremål. Totalt finns i museet ca 7000 olika föremål alltifrån vapen till musikinstrument och leksaker. Det finns också olika samlingsutställningar, bl.a kan du följa utvecklingen i Sala stad genom föremål och bilder.

I en av ekonomibyggnaderna finns också ett vagnsmuseum med vagnar från olika tidsåldrar. Mer information hittar du på Väsby Kungsgårds hemsida
Foton G Alsiö