Samarbetsbana

Vi erbjuder grupper på 5-7 personer per grupp att tillsammans genomföra vår Samarbetsbana.

Den innehåller ca 12 olika aktiviteter/hinder. Gruppen väljer själv vilka och hur många stationer man vill testa. Det är inte tävling som gäller utan gruppen tränar sin samarbetsförmåga och kreativitet.

OBS! Oömma kläder!

Bokningar och förfrågningar görs per telefon 0224-12730. Sofielund är öppet 19 maj till 19 augusti 2018. 

Samtal till Sofielund kan dock tas emot hela året.