Historia

Kort historik om Sofielund

På 1800-talet bodde änkan, dalkullan Stina Westersson på det som idag är Sofielund. Ägare av jorden var Sala Bergsslag. 1881 byggde fru Westersson stugbyggnaden, idag huvudbyggnaden, på ofri grund och anlade parken med rundel och trädgårdsgång ner till vägen. Yngsta dottern Sophie, som var född 1863, har troligen fått ge namnet till stället.

 

Sala Bergslag sålde 1882 jorden till manufakturhandlaren Johan Petter Norrman i Sala. När änkan Westersson avled 1885 fick han även köpa byggnaderna av hennes barn för 75 kronor. Förutom stugbyggnaden fanns en bodbyggnad, ett skjul för trädgårdsredskap och ett hemlighus. Bodbyggnaden har under åren renoverats, källaren som fanns inuti är borttagen, huset lyft mm. Den f.d. bodbyggnaden, där maten lagades, är idag vandrarhemsbyggnad.

Det fanns ett flertal kålgårdsland på tomten och gräsmattor med grusade gångar.

Norrman, som var ogift, bodde i Östra kvarteret i Sala och var bl.a. under 33 år ledamot av stadsfullmäktige i Sala. Hans syster tillhörde Sala Stads missionsförening – senare Sala Missionsförsamling. När Norrman avled 1913 blev det flera ägare fram till 1930 som liksom Norrman hade Sofielund som sommarbostad.

 

Missionsförsamlingen sökte efter ett lämpligt sommarhem i Salas omgivningar. Under 1920-telt hyrdes Engströms hage bredvid Sofielund där bl.a. ungdomssamlingar och söndagsskolfester hölls. Där finns idag ett nybyggt hus. Ungdomarna i församlingen hade under 1920-talet en vision om ett samlingsställe på somrarna för församlingens unga och äldre och för Salas alla kristna församlingar och kyrkor.

År 1930 bjöd familjen Eklund ut fastigheten Sofielund till försäljning. Församlingen och ungdomarna såg detta som ett drömtillfälle. Styrelsen tillsatte en kommitté som skulle ”Undersöka Eklundska villan vid Mellandammen”. Den 26 april skrevs köpekontraktet på stadsägan nr 214 eller gruvfrälsejordslägenheten Sofielund om 1 hektar och 71,40 ar. Arealen har under senare år justerats något.

Det blev en febril verksamhet att få Sommarhemmet, som det kom att kallas fram till 1969, i ordning för invigningen på Mors dag samma år. En veranda byggdes på framsidan och däröver en balkong. Elektrisk belysning installerades och 12 000 kg grus beställdes från Broddbo. Kokhäll installerades och brunn grävdes.  Trädgården röjdes och en hel del björkar höggs ner. Fruktträden stod i full blomning under invigningsdagen och stor glädje och tacksamhet rådde hos den talrika skara som sökt sig till Sofielund.

Unga och äldre samlades på Sommarhemmet under kommande somrar för gudstjänster och barn- ungdomssamlingar och sportaktiviteter. Försäljning skedde av frukt, bär och potatis från tomten ända fram till 1950-talet vilket hjälpte till att finansiera verksamheten.

 

På 1940-talet tillkom ett enkelt vandrarhem och ungdomsläger kunde hållas. 1974 byggdes en veranda även på norra sidan av huvudbyggnaden, den s.k. pastorspaviljongen. Golfbana anlades 1980. 1982 förlängdes huvudbyggnaden på södersidan och samma år blev sanitetsbyggnaden klar. 1989 anslöts vandrarhemmet till STF och verandan från 1930 blev inbyggd. 1993 var campingplatsen klar och 1994 invigdes den s.k. sommarkyrkan. Till sommarsäsongen 2008 var förrådsbyggnaden klar som kom att bli deponi för sopor för Sofielund och området runt omkring. På Sofielund föredras miljövänliga lösningar.

 

Verksamheten sommartid på Sofielund rymmer aktiviteter för alla åldrar, barn och ungdomsarbete, församlingens gudstjänster, lördagskvällarnas sång och musikprogram, tipspromenader, bangolf, beachvolley, övernattningar, camping, fina promenadvägar mm.

Caféet är öppet hela sommaren med anställda och frivilligarbetare i församlingen. Sofielundskommittén i Sala Missionsförsamling ansvarar för aktiviteter och skötseln.

Till 75-årsjubileet 2005 utgavs en bok om Sofielund som finns till försäljning på Sofielund eller i Missionskyrkan.

Text: Ann-Marie Olofsson